MED UTSIKT ÖVER INSIKTER

Den digitala transformationens verkliga löfte är att kunna fatta beslut byggda på fakta. Att inte behöva förlita sig på magkänslan utan istället kunna skapa nya affärsmöjligheter och kundupplevelser i trygg förvissning om att gissandets tid är förbi.

Möt oss och upptäck verkliga lösningar för att bygga insiktsgrundade verksamheter.

Det hållbara samhället

Snabb teknikutveckling och digitaliseringens möjligheter ger snabba förändringar i vårt samhälle. Men det ger också förutsättningar att förändra smart, säkert och hållbart.

Här får du ta del av en av en legostad som visar hur digitaliseringen kan utveckla viktiga samhällsfunktioner som miljö, transport, utbildning och vård. Och vi kan berätta mer om varför det är så viktigt att ta bort det digitala utanförskapet och att alla medborgare får samma chans att ta del avi vårt framtida samhällsbygge.

Kontaktperson
David Trotter
david.trotter@teliacompany.com
072-524 76 76

Den smarta kollektivtrafiken

Snabbt växande samhällen ställer nya krav på kollektivtrafiken, vilka möjligheter finns det och vad är egentligen smart kollektivtrafik?

Här visar vi den interaktiva bussen och hur man med digitala lösningar kan göra betydande effektiviseringar i kollektivtrafiken. Med Skånetrafiken som exempel visar vi deras satsningar och vilka konkreta förbättringar som det resulterat i.

Kontaktperson
David Trotter
david.trotter@teliacompany.com
072-524 76 76

Handel

Handeln står inför stora utmaningar men också fantastiska möjligheter och det med digitaliseringen som en stor möjliggörare.

Här får du komma in i den interaktiva butiken som visar lösningar som kan effektivisera och ge ökade och förbättrade kundupplevelser; digitala leveranser, kamera för köbildning, termisk kamera för köbildning och digitala hyllplan med mera. Du får också ta del av ett innovationsprojekt som är baserat på kundinsikter och visar på kunders rörelsemönster i och till butiken. Du får även möjlighet att uppleva och prata om chatbottar och smarta FAQ:er.

Kontaktperson
Elin Allison
elin.allison@teliacompany.com
070-509 20 23

Vård och hälsa

Den svenska vården står inför en gigantisk utmaning. Med visionen att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa till 2025 arbetar man nu för att ta fram lösningar för en bättre vård.

Här får du se verktyg som kan hjälpa vården att skapa bättre patientupplevelser och möjliggöra tätare uppföljning för vårdgivare. Du kan också passa på att testa VårdAppen och andra digitala verktyg som kan lösa olika sjukvårdsrelaterade utmaningar.

Kontaktperson
Jan Ribe
jan.ribe@teliacompany.com
070-343 85 50

Innovation

Innovation i en digital tidsålder bedrivs i samverkan med andra i ekosystem.

Hör mer om intressanta och aktuella samverkansprojekt där Telia tillsammans med partners skapat innovation och utveckling; uppkopplade vattensystem, blockkedjeteknik som förenklat och förbättrar processen att köpa en fastighet och ett samarbete som nu ger dig chansen att testa Augmented Reality över 5G.

Kontaktperson
Arif Rehman
arif.rehman@teliacompany.com
072-547 65 65