En insiktsdriven framtid – innovation, partnerskap och hållbarhet

Det smarta samhället kräver en digital infrastruktur. Låt oss visa hur samverkan mellan teknik och information bygger en hållbar framtid. Välkommen!

Smarta transporter

Våra städer växer allt snabbare och behovet av smarta transporter och hållbar kollektivtrafik är större än någonsin. Genom insikter från anonymiserad och insamlad data får städer hjälp med att anpassa trafik och stadsplanering efter hur människor förflyttar sig.

Vi guidar dig genom våra uppkopplade tjänster och visar hur Crowd Insights analyserar rörelsemönster och skapar effektivare resor och transporter. Besök även den interaktiva bussen som gör kollektivtrafiken säkrare, punktligare och mer miljövänlig.

Kontaktperson
Magnus Ahl
magnus.ahl@teliacompany.com
073-391 73 00

Framtidens vård

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Samhället behöver möta de många utmaningar, och möjligheter, som digitaliseringen av vården innebär.

Kom och ta del av nya generationens vård. Vi delar med oss av vår kunskap om e-hälsa och visar hur digitala verktyg och smart kommunikation förbättrar både patientupplevelsen och arbetsmiljön, bland annat genom hemmonitorering för kroniskt sjuka patienter.

Kontaktperson
Firas Adla
firas.adla@teliacompany.com
073-510 77 85

Framtidens kundmöte

Den snabba teknikutvecklingen ger nya beteenden och högre förväntningar på funktion, service och upplevelse. Framtidens möte ska vara sömlöst, personligt och i tid. I själva kundmötet innebär det att leverera en ökad kundupplevelse genom hela kundresan, från ärende till kundservice och online.

Vi visar hur du med teknik skapar interaktioner som ger framgångsrika kundmöten, starka kundupplevelser och största möjliga affärsnytta.

Kontaktperson
Mathias Johansson
mathias.johansson@teliacompany.com
070-292 02 04

Digital infrastruktur

En säker och pålitlig digital infrastruktur är blodomloppet och nervsystemet i det smarta och hållbara samhället. Och den infrastrukturen behöver flexibiliteten att omfamna ny teknik och skalbarhet för att möta framtidens behov.

Med hjälp av vår digitala demo kan du se hur uppkopplade tjänster och ett digitalt samhällsbygge gör det möjligt att skapa en mer intelligent och hållbar stad utifrån miljö, transporter, utbildning, vård och verksamheter.

Kontaktperson
Henrik Hammarström
henrik.hammarstrom@teliacompany.com
070-508 22 92

5G

I december 2018 lanserade Telia tillsammans med Ericsson och KTH Sveriges första 5G-nät. Ett nät som skapar helt nya förutsättningar och användningsområden inom företagande, viktiga samhällsfunktioner och i våra privatliv. Från fjärrstyrda och självgående fordon, till avancerade funktioner och tjänster inom industrin och distansvård.

I vår monter visar vi hur nästa generationens mobilnät fungerar, vilka möjligheter och funktioner som finns och hur alla dessa tjänster rent tekniskt kan samsas i samma mobilnät, utan att tumma på kvalitén i uppkopplingen eller på hastigheten.

Kontaktperson
Andreas Dahlqvist
andreas.dahlqvist@teliacompany.com
070-511 24 90