Niklas Eriksson

Niklas Eriksson är IT Director på Trygg-Hansa med ansvar för bland annat teknisk transformation. Där leder Niklas omställningen av Trygg-Hansas it-organisation till att införa agila utvecklingsmetoder som kraftigt förkortat ledtiden från idé till leverans. Niklas har tidigare verkat som konsult med erfarenhet av förändringsarbete i flera länder på både mindre och större företag som t.ex. IKEA, Volvo, Sandvik.

”Försäkringar är en fantastisk produkt som under lång tid skapat trygghet för människor och företag. Jag är övertygad om att försäkringar även framöver kommer spela en stor roll i samhället samtidigt som digitaliseringen kommer att förändra branschen fundamentalt. Ny teknologi som AI och IoT innebär både möjligheter och utmaningar för en bransch där förändringstrycket varit relativt lågt under lång tid.

Något om inspirerar mig är att se skillnaden som engagerade och talangfulla kollegor kan göra tillsammans. Att löpande se de praktiska resultaten av våra agila utvecklingsteams leveranser, t.ex. en förbättrad digital kundupplevelse.”

 

Niklas deltar i programdelen:
Trygg-Hansa: digitalisering som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar
Digitaliseringen och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen samtidigt som hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare drivkraft för människor. Trygg-Hansa ser stora möjligheter att anpassa verksamheten till ett mer digitalt samhälle där hållbarhetsvinsterna kan vara stora. Det kan handla om smartare sätt att hantera kunders skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering.

Se hela programmet här

Läs intervjun Digitala och proaktiva försäkringar med Niklas Eriksson och Lars André

Fler talare på Telia Connect2Business