Mats Snäll

Mats Snäll, utvecklingschef och CDO, Lantmäteriet har lett arbetet att digitalisera en av Lantmäteriets kärnverksamheter –inskrivningsverksamheten.

Traditionellt papperstyngda lagfarts, intecknings- och rättighetsprocesser har utvecklats från hantering i plastmappar till digitala ansökningar samt enklare och snabbare flöden och automatiska beslut.

Under Telia Connect2Business kommer Mats att prata om vikten av att dela en tydlig bild av var digitaliseringen leder och hur den kan genomföras. Detta samtidigt som man är öppen med att slutresultat är något som "är skrivet i stjärnorna" och att det omöjliga faktiskt är möjligt, att tålamod kan kombineras med otålighet och att digitalt är verksamhet.

 Jag inspireras av att se nyttan för medborgare och kunder och dynamiken mellan människa och maskin som leder till resultat av vår digitalisering, att göra samhällsnytta helt enkelt.”


Mats deltar i programdelen:
Lantmäteriets digitala innovationsresa
Lantmäteriet har utvecklat traditionellt papperstyngda processer från hantering i plastmappar till digitala flöden och automatiska beslut. Mats Snäll, utvecklingschef och CDO på Lantmäteriet, diskuterar vikten av en gemensam bild över vart digitaliseringen kan ta verksamheten, samtidigt som slutresultaten måste få vara skrivna i stjärnorna.

Se hela programmet

Fler talare på Telia Connect2Business