Lars André

Som Chief Information Officer på Codan/Trygg-Hansa är Lars André övergripande ansvarig för it i den skandinaviska verksamheten (Danmark, Sverige & Norge) där han leder implementeringen av den nyligen sjösatta it-strategin. Lars har tidigare haft ledande befattningar inom it, senast på Telia Company och dessförinnan på Nasdaq OMX.

Något som nu utmanar Lars är att få vara med och leda den förändring som försäkringsbranschen genomgår och Trygg-Hansa i synnerhet med hjälp av digitalisering, AI och IoT. Möjligheterna är stora men inte utan utmaningar i en bransch som hittills rört sig relativt långsamt.

 

Lars deltar i programdelen:
Trygg-Hansa: digitalisering som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar
Digitaliseringen och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen samtidigt som hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare drivkraft för människor. Trygg-Hansa ser stora möjligheter att anpassa verksamheten till ett mer digitalt samhälle där hållbarhetsvinsterna kan vara stora. Det kan handla om smartare sätt att hantera kunders skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering.

Se hela programmet här

Läs intervjun Digitala och proaktiva försäkringar med Niklas Eriksson och Lars André

Fler talare på Telia Connect2Business