Johan Klintberg - CEO Saab Digital Air Traffic Solutions AB

Johan Klintberg är VD för Saab Digital Air Traffic Solutions. Bolaget har bildats gemensamt av Saab och Luftfartsverket och erbjuder produkter och tjänster för digital fjärrstyrd flygtrafikledning. 

Saab Digital Air Traffic Solutions kombinerar Luftfartsverkets unika operationella erfarenhet och kompetens inom fjärrstyrd flygtrafikledning med Saabs världsledande tekniska lösningar och globala organisation. Saab och Luftfartsverket har framgångsrikt driftsatt det första och enda systemet i världen för fjärrstyrd digital flygtrafikledning, Remote Tower. Systemet är en viktig drivkraft för den fortsatta innovativa digitala utvecklingen inom flygtrafikledning.

Karriären på Saab började för tio år sedan och Johan har sedan dess haft flera olika befattningar, senast som chef för affärsenheten Maintenance and Repair Operations (MRO) inom affärsområdet Support & Services. Innan Saab, arbetade han internationellt inom telekommunikation och konsultverksamhet. Johan har en Master of Social Science i Informatik från Lunds universitet.

Johan kommer prata om hur ny teknik och digitala lösningar har förändrat flygtrafikledningen i grunden.

"Det kommer inte att byggas några nya flygledningstorn, som vi är vana vid, efter 2020 och yrket som flygledare kommer växa till att omfatta flera tjänster och möjligheter. När den kartan ritas om öppnas en ny marknad upp för Saab och svensk industri. "


Johan deltar i programdelen:
"Flygledning på dinstans" - Den digitala flygplatsen
Saab och Luftfartsverket erbjuder digitala flygledartjänster runt om i världen genom bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions. VD Johan Klintberg förklarar hur en smart, fjärrstyrd flygledning är inkörsporten till den digitala flygplatsen - vilket i sin tur förenklar logistik, trafikflöden och skapar nya värden för kunderna. Johan delar också med sig av insikter från Saabs och Luftfartsverkets gemensamma resa till det samägda bolaget.

Se hela programmet

 

Fler talare på Telia Connect2Business