Johan Hallenborg, IT-direktör vid Landstinget, Kalmar

Johan Hallenborg har i sin roll som IT-direktör vid Landstinget i Kalmar län en gedigen insyn i den extremt snabba digitaliseringen av vården. Digitala lösningar och nya arbetssätt kan göra vårdupplevelsen enklare, samtidigt som vårdkvaliteten, patientsäkerheten och effektiviteten ökar. Men det är komplexa lösningar som införs, vilket kräver förändrade processer och nya arbetssätt i kärnverksamheterna.

För att tillvarata möjligheterna i den digitala transformationen har Kalmar Läns Landsting infört en samverkansmodell där IT och kärnverksamheterna arbetar tillsammans med förvaltning och utveckling av sina IT-system och digitala lösningar. I sin strävan att digitalisera och effektivisera har KLL hela tiden med sig det medmänskliga perspektivet. Genom ett systematiskt samarbete mellan IT och vårdverksamheterna säkerställer man att digitaliseringsarbetet skapar nytta för invånarna – samtidigt som landstingets verksamheter effektiviseras.

Johan kommer prata om hur nya digitala lösningarna kan skapar nytta för invånarna genom förbättrad kvalitet och tillgänglighet, ökad patientsäkerhet och kortare vårdprocesser – samtidigt som lösningarna effektiviserar landstingets verksamheter.

”Vi arbetar med vård och människor. Så i vår strävan att digitalisera och effektivisera har vi hela tiden med oss det medmänskliga perspektivet i våra lösningar.”

 

Johan deltar i programdelen:
Effektivare vård inom landstinget i Kalmar län
De digitala lösningarna skapar nytta för invånarna genom bland annat förbättrad kvalitet och tillgänglighet, något som bekräftas genom att länets tre sjukhus topprankas i Sverige. Johan Hallenborg, IT-direktör vid Landstinget i Kalmar Län, delar med sig av erfarenheter från hur man bäst driver transformationsarbetet.

Se hela programmet

Fler talare på Telia Connect2Business