Henrik Hammarström – Telia

Henrik är ansvarig för de större företagskunderna på Telia. Han har arbetat med B2B-försäljning i hela sitt liv och förutom sina ledaruppdrag också haft stort fokus på utveckling av säljkultur, strategi och metodik. Han drivs av att skapa långsiktiga kundvärden genom att ständigt utmana och hjälpa till bättre beslut, förenklad affär och större kundnytta.

Henrik har en gedigen erfarenhet att driva förändring i en hög grad av komplexitet och samtidigt säkerställa ett högt kundfokus. Han har även ett brinnande teknikintresse och har förutom sina kunskaper inom it- och telekombranschen en bred teknikkunskap.

”Mina ledord är: planera för framtiden men agera i nuet. Strategier betyder inte någonting om du inte har förmågan att omsätta strategin till handling. Precis på samma sätt så är handlingen ofta kraftlös om den inte går i linje med den långsiktiga strategin. Jag tror vidare att förändring måste bygga på förståelse för förändringen och viljan att genomföra den, vilket gör att exempelvis motivation, kommunikation och tydlighet blir avgörande faktorer för framgång.”

 

Henrik deltar i programdelen:
Intro med Telia
Programledarna Jennica Andersson och Henrik Hammarström inleder och hälsar välkommen.

Se hela programmet här

Fler talare på Telia Connect2Business