Gunnar Borgström

Gunnar Borgström på Stockholm Exergi har stor erfarenhet och har jobbat länge inom energiindustrin, inom det mesta från produktion och distribution till marknad och affärsutveckling. Han har stor vana och utmanas av att arbeta i snittet mellan teknik, affär och hållbarhet – från hands-on arbete till att leda startup, stora projekt och transformationer.

Stockholm Exergi är på en resa mot en mer hållbar stad och utveckling av nya affärer. En resa som görs i ett ekosystem med kunder, partners och nya partners i samarbete. En samarbetsform som Stockholm Exergi tror starkt på och gärna delar med sig av. Gunnar kommer att berätta om hur vi inte bara kan producera energi mer hållbart utan också hjälpa kunderna att vara mer resurseffektiva i sitt användande och hur de ur detta bygger nya affärsmodeller.

”Jag inspireras av att verka i snittet mellan teknik och affär, skapa nya affärsmodeller och nya kundupplevelser med den teknik som behövs. Att tänka annorlunda, bygga nytt, utmana och transformera över tid är ledord för mig.”

 

 

Gunnar deltar i programdelen:
Nya affärsmodeller för hållbar utveckling
Stockholm Exergi har varit avgörande för att stockholmarna under de senaste decennierna lyckats halvera utsläppen av växthusgaser. Idag är man uppe i 89 procent förnybar eller återvunnen energi, men målet är 100 procent. För att nå dit gäller det att effektivisera energianvändningen med nya affärsmodeller, där värde skapas från data, uppkopplade fastigheter och utveckling av nya energilösningar för den smarta staden.

Se hela programmet här

Läs intervjun Så ska Stockholm Exergi göra huvudstaden mer hållbar med Gunnar Borgström

Fler talare på Telia Connect2Business