Fredrik Strandlund - CTO Cygate

Som CTO på Cygate har Fredrik Strandlund ansvar för såväl den framtida tjänsteportföljen som digitaliseringen av den egna verksamheten.

Med erfarenhet som CIO inom både privat och offentlig sektor har Fredrik en lång och bred erfarenhet av olika branschers digitala utmaningar och framgångsfaktorer. Han har tidigare bland annat varit CIO och IT-chef på Spendrups samt Västerås stad. Fredrik har även en bakgrund inom Telia.

Fredrik kommer att leda paneldiskussionen och du som besökare kan förvänta dig ett öppet samtal om utmaningarna bakom en hållbar digitalisering.

” Jag inspireras av lyckade digitala initiativ som lett till ökat värde för kunden och nya smartare arbetssätt.”


Fredrik deltar i programdelen:
Panel: Hållbar digitalisering
Ett samtal kring vägvalen som säkrar ett hållbart digitaliseringsarbete. Samtalet leds av Fredrik Strandlund, CTO på Cygate.

Se hela programmet