Charlotta Rehman – Telia

Charlotta Rehman är chef för Telias företagsaffär i Sverige. Hon ansvarar för kunder i såväl privata som offentlig sektor, från småföretagare till multinationella bolag och stora offentliga verksamheter.

Charlotta leder Telia, och dotterbolaget Cygates, satsning på att transformera och utveckla företagsaffären för att kunna erbjuda helhetslösningar för ICT (kommunikation och närliggande it-tjänster) som hjälper kunderna att digitalisera sina verksamheter och värdeerbjudande.

Det är Charlotta som är värd och inleder Telia Connect2Business 2018, introducerar årets spännande tema samt sätter scenen för dagen.

”Årets tema känns oerhört relevant för den tid vi lever i och det är något som verkligen ligger nära till hands i min vardag. Vi utvecklar just nu ekosystemet kring Telia och utforskar nya sätt att samverka med kunder och partners i värdeskapande nätverk för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.”

 

Charlotta deltar i programdelen:
Välkommen
Charlotta Rehman chef för Telias företagsaffär i Sverige samt programledarna Jennica Andersson och Anna Frankzén Starrin inleder och hälsar välkommen.

Se hela programmet här

Fler talare på Telia Connect2Business