Dr. Ayesha Khanna

Dr. Ayesha Khanna är grundare och VD för ADDO AI, ett rådgivande företag fokuserat på artificiell intelligens. Ayesha har tidigare varit strategisk rådgivare när det gäller artificiell intelligens, smarta städer och fintech till kunder som SMRT (Singapores största kollektivtrafikföretag), SOMPO (japans största försäkringsbolag) och Smart Dubai (som har fått uppgiften att omvandla Dubai till en av världens ledande smarta städer). År 2017 var ADDO AI med i Forbes som ett av fyra ledande företag inom AI i Asien, och 2018 utsågs Ayesha till en av Sydostasiens mest banbrytande entreprenörer, även det av Forbes.

Förutom denna gedigna lista av meriter (för att inte nämna hennes 10 år på Wall-Street) så var Ayesha dessutom med och grundade Hybrid Reality Institute, en forskar- och rådgivargrupp som skapades för att analysera den sociala och ekonomiska inverkan som den accelererande teknologin har. Det är bland annat utifrån detta mycket viktiga perspektiv som Ayesha kommer att tala på Telia Connect2Business 2019; hur teknologin påverkar samhälle och ekonomi och hur man som bolag och organisation på ett hållbart sätt kan växa i en tid av fundamentala tekniska förändringar – Ayesha hjälper oss helt enkelt att bredda perspektivet och se ”the bigger picture”.

Ayesha har dessutom flera andra meriter som kan vara värda att nämna, hon är bland annat chef över Future Cities Group på London School of Economics, rådgivare på Singularity University och Ayesha är även med i Singapores utbildningsutskott med fokus på hur utbildning möter de nya teknologiska kraven och industrierna. Ayesha är onekligen en person som har på fötterna för att snacka framtid, teknologi, utveckling och hållbarhet.

 

Ayesha deltar i programdelen:
Keynote: Sustainable Business
Våra samhällen och verksamheter genomgår fundamentala förändringar. Teknologins inverkan på sociala och ekonomiska faktorer blir allt större, och det gäller att hitta rätt sätt att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder.

Se hela programmet här

Fler talare på Telia Connect2Business