Anders Olsson

Anders Olsson, VD för Telia Sverige sedan juni 2018, har stor erfarenhet inom telekom efter mer än 20 år i branschen. Anders började på Telia Company 2016 som COO och Chef för Global Services & Operations. Innan dess arbetade han bland annat som CCO och Head of Region Central Europe och Benelux på Tele2.

Anders kommer att prata om Telias hållbarhetsarbete. Hur digitalisering och hållbarhet går hand i hand. Hur Telia tillsammans med partners bidrar till ett mer effektivt resursutnyttjande och hållbara affärer.

”Digitaliseringen kommer att bidra enormt till ett mer hållbart samhälle, men ingen sitter på alla lösningar på egen hand. Vi brukar prata om att gå från egosystem till ekosystem, där våra kunder och ibland även våra konkurrenter är våra samarbetspartners. Samverkan är nyckeln för att skapa morgondagens hållbara lösningar idag.”

 

Anders deltar i programdelen:
Telia: Så bidrar vi till mer hållbara affärer

Se hela programmet här

Fler talare på Telia Connect2Business