Få insikt om vikten av insikter

Lyssna till de som lyckats skapa långsiktig hållbarhet för sin verksamhet, samhället och världen. Du får ta del av tankar och case kring hur en insiktsdriven organisation är vägen till nya affärsmöjligheter, nya kundupplevelser och moderna arbetssätt. På Telia Connec2Business 2019  möts du av de senaste insikterna om vikten av insikter.

12:00 - 13:00

Registrering, lunch & mingel

För dig på Stockholm Waterfront bjuds det på lunch och du kan passa på att nätverka tillsammans med branschkollegor. Du har också möjligheten och ta del av årets utställning, där får du uppleva ny teknologi och mer om vad som bygger insiktsgrundande och hållbara verksamheter.

13:00-14:30

Intro med Telia

Programledarna Jennica Andersson och Henrik Hammarström inleder och hälsar välkommen.

Hur du bygger en informationsdriven verksamhet och varför det är viktigt

Att bli informationsdriven handlar inte bara om att stärka konkurrenskraft här och nu, det skapar också förutsättningar för ett långsiktigt hållbart agerande. Men resan mot att bli informationsdriven är inte enkel och väcker många nya frågor. Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige, delar Telias insikter kring hur man bygger en informationsdriven verksamhet och vad det innebär i praktiken – för nyckeltalen, kunderna, medarbetarna och för vår omvärld.

 • Se möjligheterna som förverkligas bortom den digitala transformationen.
 • Få inblick i hur digitalisering och hållbarhet hänger ihop.

En hållbar utveckling av svensk hälso- och sjukvård

För att hälso- och sjukvården ska vara långsiktigt hållbar behöver den bli bättre på att ta tillvara på de möjligheter som digital teknik erbjuder – från förebyggande vård i hemmet och effektivare vårdprocesser till stora medicinska framstig. Marie Andersson, sjuksköterska, Tobias Nilsson, chefsstrateg från Västra Götalandsregionen samt Lena Kjerrman, affärsutveckling Region Skåne kommer ur olika perspektiv belysa hur ny teknik och informationsdrivna arbetssätt används för att skapa en bättre vård – här och nu, men också för att möta framtida vårdutmaningar.

Trygg-Hansa: digitalisering som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar

Digitaliseringen och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen samtidigt som hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare drivkraft för människor. Trygg-Hansa ser stora möjligheter att anpassa verksamheten till ett mer digitalt samhälle där hållbarhetsvinsterna kan vara stora. Det kan handla om smartare sätt att hantera kunders skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering. Lars André och Niklas Eriksson delar med sig om hur Trygg-Hansa skapar nya lösningar som bidrar till positiv samhällsförändring och en mer hållbar utveckling.

 • Få en inblick i digitaliseringens påverkan på försäkringsbranschen.
 • Inspireras av initiativen som bidrar till att möta hållbarhetsutmaningarna.
 • Upplev hur data och innovativa verktyg förbättrar kundupplevelsen och bidrar till att förebygga skador.
14:30 - 15:15

Fikapaus

Nätverka med kollegor och oss på Telia, fyll på energiförråden och upplev utställningen i loungen. För deltagare via webben sänder vi ett specialprogram.

15:15-17:00

Telia: Så bidrar vi till mer hållbara affärer

Telia har kopplat upp Sverige med den senaste tekniken i mer än ett och ett halvt sekel. Ända sedan starten har Telia bidragit till ett mer effektivt resursutnyttjande och mindre resande när information kan delas och människor mötas på distans. Idag är vi övertygande om att vägen till hållbara affärer går genom partnerskap. Där vi möjliggör för nya lösningar på gamla utmaningar och som bidrar till modern utveckling och bra affärer – för våra kunder, för miljön och för vår omvärld. Hör Anders Olsson, VD Telia Sverige, berätta om Telias roll i ett hållbart, innovativt ekosystem.

 • Inspireras av möjligheterna till hållbara affärer som ny teknik medför
 • Få inblick i spännande samarbeten som Telia är med i

Stockholm Exergi: nya affärsmodeller för hållbar utveckling

Stockholm Exergi har varit avgörande för att stockholmarna under de senaste decennierna lyckats halvera utsläppen av växthusgaser. Idag är man uppe i 89 procent förnybar eller återvunnen energi, men målet är 100 procent. För att nå dit gäller det att effektivisera energianvändningen med nya affärsmodeller, där värde skapas från data, uppkopplade fastigheter och utveckling av nya energilösningar för den smarta staden. Inspireras av Gunnar Borgström som delar med sig av hur Stockholm Exergi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling genom effektivare användning av energi.

 • Få inblick i hur digitaliseringen möjliggör ökad hållbarhet i vår energianvändning.
 • Ta del av Stockholm Exergis erfarenheter från utveckling av nya affärsmodeller bortom kärnaffären.

Volvo CE: så bygger vi den värld vi vill leva i

Volvo CE, som tillverkar anläggningsmaskiner, bryter ständigt ny mark med oväntade tekniska lösningar och samarbeten. I samarbete med Telia är Volvo CE t ex ett av de första företagen i världen att testa 5G-teknik i industriell miljö. Per-Erik Lindström, Vice President Global Key Accounts på Volvo Construction Equipment, berättar bland annat om det mycket uppmärksammade forskningsprojektet Electric Site, som Volvo CE tillsammans med Skanska tagit fram för att skapa världens första utsläppsfria stenbrott.

 • Se hur autonoma fordon, elektrifiering och digitalisering kan göra anläggningsindustrin mer hållbar.
 • Inspireras av hur Volvo CE arbetar för att nå sin framtidsvision: tio gånger så effektiva arbetsplatser, med noll olyckor, noll oplanerade stopp och noll utsläpp.

Digitalt innanförskap

Digitala välfärdstjänster – exempelvis vård i hemmet via e-tjänster – är en del av lösningen på den utmaning en åldrande befolkning innebär för den gemensamma välfärden. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt. Mia Forsäng, Business Accelerator på Telia, delar med sig av vad som behövs för att öka det digitala innanförskapet – det som gör att digitaliseringen på riktigt kan bidra till ett mer hållbart välfärdssamhälle.

 • Inspireras av möjligheterna som ett ökat digitalt innanförskap medför – för våra verksamheter och vår välfärd.
 • Se exempel på hur du kan bidra till att möjligheterna tillvaratas.

Keynote: Sustainable Business

Våra samhällen och verksamheter genomgår fundamentala förändringar. Teknologins inverkan på sociala och ekonomiska faktorer blir allt större, och det gäller att hitta rätt sätt att dra nytta av de nya möjligheter som tekniken erbjuder. Ayesha Khanna, grundare och VD på ADDO AI, inspirerar och sprider insikt kring hur vi kan använda teknikens kraft för att på ett hållbart sätt utveckla våra verksamheter, städer och samhällen.

 • Få ett bredare perspektiv på de förändringar våra samhällen just nu genomgår.
 • Förstå den sociala och ekonomiska inverkan som den accelererande teknikutvecklingen har.
 • Inspireras av hur dagens och morgondagens teknik kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Summering / avrundning

Tillsammans med Jennica Andersson och Henrik Hammarström summerar vi dagen.

17:00-

Mingel

Avsluta dagen på bästa sätt! Vi bjuder på mingel med tilltugg, umgås och får tillfället att reflektera om våra upplevelser. Du kan också passa på att ta ett varv till i utställningen och ytterligare fördjupa dig kring hur din verksamhet bäst kan bygga en informationsdriven och hållbar framtid.