15:15-17:00

  • Telia: så bidrar vi till mer hållbara affärer
  • Stockholm Exergi: nya affärsmodeller för hållbar utveckling
  • Volvo CE: så bygger vi den värld vi vill leva i
  • Digitalt innanförskap
  • Keynote: sustainable business
  • Tillsammans med Jennica Andersson och Henrik Hammarström summerar vi dagen

Se hela programmet

Följ konversationen på Twitter #teliaC2B

Alla klipp från Telia Connect2Business 2019

Sammandrag av Telia Connect2Business 2019

Sammanfattning av TeliaConnect2Business 2019

5:08

Välkommen

Programledarna Jennica Andersson och Henrik Hammarström inleder och hälsar välkommen.

19:43

Hur du bygger en informationsdriven verksamhet och varför det är viktigt

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige, delar om Telias insikter kring hur man bygger en informationsdriven verksamhet och vad det innebär i praktiken - för nyckeltalen, kunderna, medarbetarna och för vår omvärld.

37:39

En hållbar utveckling av Svensk hälso- och sjukvård

Marie Andersson, sjuksköterska, Tobias Nilsson, chefsstrateg från Västra Götalandsregionen samt Lena Kjerrman, affärsutveckling Region Skåne, belyser ur olika perspektiv hur ny teknik och informationsdrivna arbetssätt används för att skapa en bättre vård – här och nu, men också för att möta framtida vårdutmaningar.

20:06

Trygg-Hansa: Digitalisering som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar

Digitalisering och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen och det finns stora hållbarhetsvinster. Det kan handla om smartare sätt att hantera skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering. 

45:58

LIVE SPECIAL från utställningen

Nedslag i utställningen. Hör om hur uppkoppling och ett digitalt samhällsbygge skapar långsiktig framtid för samhälle, verksamheter och företag.

11:00

Telia: Så bidrar vi till mer hållbara affärer

Anders Olsson, VD Telia Sverige, berättar om Telias roll i ett hållbart, innovativt ekosystem där vägen till hållbara affärer går genom partnerskap. Telia möjliggör nya lösningar på gamla utmaningar, som bidrar till modern hållbar utveckling och bra affärer.

18:23

Stockholm Exergi: Nya affärsmodeller för hållbar utveckling

Stockholm Exergi har med nya affärsmodeller effektiviserat energianvändningen, värden har skapats från data. Uppkopplade fastigheter och utveckling av nya energilösningar har skapat förutsättningar för den smarta staden.

17:01

Volvo CE: Så bygger vi den värld vi vill leva i

Volvo CE är ett av de första företagen i världen att testa 5G-teknik i industriell miljö. Bland annat med det mycket uppmärksammade forskningsprojektet Electric Site, som de tillsammans med Skanska tagit fram för att skapa världens första utsläppsfria stenbrott.

25:49

Digitalt innanförskap

Digitala välfärdstjänster är en del av lösningen på den utmaning en åldrande befolkning innebär. Samtidigt uppskattas de äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt.

35:30

Keynote: Sustainable Business

Teknologins inverkan på sociala och ekonomiska faktorer blir allt större. Ayesha Khanna, ADDO AI, inspirerar och sprider insikt kring hur vi kan använda teknikens kraft för att på ett hållbart sätt utveckla våra verksamheter, städer och samhällen.

5:06

Summering

Tillsammans med Jennica Andersson och Henrik Hammarström summerar vi dagen.