Uppkoppling under jord ger stora vinster

Nu flyttar gruvbranschen in i 2000-talet. Så beskriver Peter Burman på gruvbolaget Boliden förändringarna som blir möjliga när gruvorna blir uppkopplade - med förbättringar inom säkerhet, produktivitet och energiförbrukning. 

Under vintern 2016 byggs ett 5G-nät upp i Kankbergsgruvan, nordväst om Skellefteå. Peter Burman, programansvarig för Bolidens gruvautomatiseringsprojekt, berättar entusiastiskt om nätet som skapats för att göra långtgående tester av utrustning och lösningar:

- Vi kommer att kunna växla mellan att köra med sim-kort för "vanliga" applikationer och andra sim-kort som kopplas direkt mot Ericssons speciella 5G-nät. I slutet av året ska vi få en fullstor hjullastare från Volvo CE som ska fjärrstyras i 5G-nätet i gruvan, säger han.

Ericsson, Volvo CE och Boliden är tre av de partner som ingår i PIMM - Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining - där de tillsammans med bland andra ABB, SICS, Telia och Luleå Universitet med gemensamma krafter ska se till att förnya den svenska gruvbranschen. Rejält.

Digitaliserar med partner

- Ett sådant här samarbete är helt klockrent för oss. Vi livnär oss på att bryta malm och för att kunna digitalisera vår verksamhet kommer vi inte bli bättre än de partner vi lierar oss med. Man måste skaffa sig bra och muskulösa kompisar för att lyckas, säger Peter Burman.

Gruvbranschen har hittills legat efter de flesta andra branscher när det gäller digitalisering, konstaterar han och förklarar att det helt enkelt har handlat om svårigheterna att bygga upp en infrastruktur som håller måttet - och klarar påfrestningarna.

- Gruvan i sig är densamma som tidigare, den svårarbetade miljön kan vi inte göra något åt. Men vi kan se till att göra arbetet effektivare och säkrare.

Tekniken ökar säkerheten

Säkerheten har redan drivits otroligt långt i Boliden, berättar Peter Burman:

- I dag är det betydligt farligare att arbeta på en vanlig byggarbetsplats. Vilket inte innebär att vi är nöjda och kan slå oss till ro. Nej, vi vill eliminera alla tänkbara risker i arbetet.

Här kommer den nya tekniken väl till pass. Vid exempelvis en brand kan man direkt se var alla befinner sig, för att lättare föra dem i säkerhet. Dessutom kommer de ökade möjligheterna till automation - som i sig inte är något nytt i gruvorna - göra det avsevärt mycket lättare att undvika att ha medarbetarna på de riskabla positionerna i en gruva.

- Vårt mål är inte att få bort personerna från gruvan, utan att få bort dem från arbetets frontlinje. När vi kan utföra arbete med fjärrstyrda maskiner i produktionsområdena så behöver vi inte förstärka berget på samma sätt. Ett människoliv är ovärderligt men en skadad maskin handlar bara om pengar. Då skulle vi kunna arbeta snabbare och billigare - det ger en högre produktivitet, helt enkelt.

Bättre för miljön

Den nya tekniken kommer, enligt Peter Burman, även att medföra en minskad miljöpåverkan.

- I dagens läge har vi ett väldigt tryck på våra ventilationsanläggningar för att få bort avgaser. Är det färre människor på plats så blir det inte det lika nödvändigt. Speciellt inte om det samtidigt kommer mer utrustning som är eldriven.

Miljön gynnas även av att de kan bryta med högre precision, eftersom det leder till mindre spill och ett minskat behov av rening av gruvvattnet. En mer precis brytning gör också att anrikningsverken - där råmaterialet från gruvan förädlas - inte behöver köras lika mycket.

- Robotar som jobbar längst fram kommer att bli "andra vågen" av automation. Nu befinner vi oss i första vågen då vi samlar in data och skapar möjligheter för bättre styrning, vilket kan vara ytterst lönsamt: det finns indikationer på att det går att göra besparingar på upp emot 20 procent enbart genom att styra resurserna rätt i gruvan.

 

 

Fler artiklar och intervjuer