Rörlig bild kan öka samverkan

Det talas ofta om vikten av att öka samarbete och att undvika ”silos”, men hur uppnår man det? Ett effektivt sätt kan vara att använda rörlig bild för att sprida information och budskap brett i organisationen.

Digitaliseringen innebär flera olika typer av utmaningar för dagens företag och organisationer. En av utgångspunkterna för framgång är dock att sprida en kultur förankrad i ett digitalt arbetssätt – man måste se till att få en väl fungerande digital arbetsplats där den digitala och den fysiska miljön är i samspel. Det handlar till stor del om att bryta ner silos och samtidigt öka samverkan i organisationen för att kunna ta tillvara kraften i de nya möjligheterna till informationsutbyte och medarbetarkontakter.

Interninformation är ett effektivt verktyg i detta sammanhang, inte minst om man tar hjälp av rörlig bild, konstaterar Lars Neckman, ansvarig för kommunikation av kundinsikter på Telia.

– Det handlar om transparens och att göra informationen tillgänglig för fler i företaget och på lika villkor. Man överbryggar gränser mellan olika avdelningar och roller, och till och med olika kontor, säger han och tillägger:

– Vi har under lång tid arbetat med just rörlig bild, nu är vi inne på 16:e säsongen med att göra live-sändningar i vår interna kommunikation. Det är en bra kanal för att hantera frågor kring digitaliseringen; man kan ”plocka ner dem en nivå”, säger han.

 

Går att se i mobilen

En av hans erfarenheter är att mediet kräver kortfattade, kondenserade budskap. Något som gör det lättare att sprida informationen på ett effektivt sätt.

– Men det handlar inte enbart om innehållet, utan även hur man väljer kanaler. Vi ville inte att medarbetarna skulle vara låsta vid sina datorer för att ta del av sändningarna, och har nu sett till att de går att se både i mobilen och på stora skärmar på kontoret.

Att göra informationen tillgänglig i mobilen är i sig ett viktigt steg för att stötta ett digitalt arbetssätt betonar även Mille Beckman, ansvarig för den digitala arbetsplatsen, på Telia.

– Det hänger ihop med BYOB-principen, Bring Your Own Behaviour, alltså att man ska kunna ”ta med sig” sitt privata beteende till arbetsplatsen. Det är helt naturligt att kolla på live-sändningar och videoklipp på mobilen, så givetvis ska även jobbinformationen finnas där på samma sätt, säger han.

Mobilen är idag ett viktigt arbetsredskap och banar väg för ökad flexibilitet, eftersom den gör att det går att ta del av information och dokument såväl som verksamhetssystem när det passar en själv bäst.

– Vi har samlat all vår filmade information i en lättöverskådlig app som alla på företaget har tillgång till. Jag märker själv att jag regelbundet blir sugen på att ta del av sändningarna från andra delar av företaget. Det blir alltså som ett slags ”intern omvärldsbevakning” och ett sätt att gå mot en ökad samverkan över orts- och landsgränser, säger Lars Neckman.

 

Synlig tv-studio väcker intresse hos besökare och medarbetare

När Telia flyttade sitt huvudkontor till Solna förra året såg de till att bygga upp sin tv-studio, med glasväggar, på en central plats där många passerar.

– Den skulle vara öppen och synlig, eftersom det är ett sätt att skapa nyfikenhet. Det gäller både besökare som kan bli intresserade av att veta mer, och medarbetare som kan lockas att klicka in sig på sändningen.

Bemanningen av tv-studion har utvecklats snabbt. I början av 2015 var det en anställd som arbetade på halvtid, och drygt två år senare är det istället tre personer på heltid. Produktionen ökar i motsvarande takt – under 2016 gjorde de över 400 inspelningar, och man konstaterar att det kommer att bli ännu fler under 2017.

– Allt är sammankopplat, så det går lätt att nå ut med sändningar i alla delar av organisationen härifrån. Det kan vara väldigt användbart vid exempelvis större interna lanseringar av nya tjänsteerbjudanden, men även i andra sammanhang, säger Lars Neckman och lyfter ett exempel:

– Vi gjorde nyligen en live-sändning inom enheten Telia Carrier, som har verksamheter spridda över hela världen. Medarbetare från östra Asien, Europa och den amerikanska västkusten följde sändningen trots vissa tidsskillnader.

 

En vilja att vara transparent

En satsning på att informera med hjälp av rörlig bild handlar dock inte om att bygga en tv-studio, utan det är en kultur- och attitydfråga, konstaterar Mille Beckman:

– Man ska alltså inte tänka att det är en kanal för att läsa upp sitt veckobrev. Det måste bygga på en uppriktig vilja att vara transparent och uppmuntra till en ökad kontakt och förståelse mellan olika delar av företaget.

Det viktiga är att därför att komma igång, på en enkel nivå kan man börja testa hur filmat medium fungerar.

– Till en början behöver man inte en studio, det kan räcka med en dator (eller mobil) att redigera filmer och göra live-sändningar på. Ett tekniktips är att satsa på ett bra ljud, då kan upplevelsen bli godtagbar även om bilden varit något halvdan, förklarar Lars Neckman.

 

Styr studior på andra orter

Nu tar Telia steget vidare med rörlig bild genom att bygga upp studior på andra orter och länder. Dessa kan styras från det centrala kontrollrummet på huvudkontoret i Solna, vilket bland annat gör att man kan skapa en upplevelse av att personer på olika platser befinner sig i samma studio.

– Dessutom tar vi med oss erfarenheterna vi får av att arbeta med rörlig bild internt till olika typer av externkommunikation. Även i det sammanhanget är det ett verktyg som öppnar många möjligheter, avslutar Lars Neckman.

TIPS

  • Det räcker inte med att sända webb-tv, även om man gör det ofta och regelbundet. Sändningarna måste också puffas för i andra kanaler, medarbetarna behöver hela tiden aktivt lockas att titta.
  • Att sprida information är viktigt men konkurrerar också om vår tid. Att göra informationen tillgänglig i mobilen kan öka spridningen betydligt.
  • Det rörliga mediet kräver att man ska vara spetsig i sina budskap. Tumregeln är att man ska kunna förmedla det man vill på tre minuter.
  • Även om man ska börja på en enkel nivå så är det viktigt att formulera en målbild för hur rörlig bild ska fungera och vad mediet ska bidra med.
  • Det är mycket värt att ha en eldsjäl som driver som driver projektet inledningsvis, så att det inte råkar hamna ”mellan stolar” när det dyker upp till exempel tekniska utmaningar.

Foto: Peter Wiklund

Fler artiklar och intervjuer