Energibolag kan göra kommuner smartare

Samhällsförändringar, nya beteenden och ökade förväntningar gör att Sveriges kommuner behöver se till att ha smarta lösningar inom många av sina verksamhetsområden. De lokala energibolagen spelar en viktig roll i denna utveckling.

Samhället digitaliseras och nya möjligheter uppstår om de kan tas tillvara idag och i framtiden. Det här kommer också att innebära förändringar och skapa nya utmaningar på flera områden framöver. Berörda av detta är bland annat landets alla kommuner, som måste hitta vägar till effektivisering inom offentlig sektor, konstaterar revisions- och konsultgiganten PwC i den nya rapporten ”Vem gör vad i en smart kommun?”.1

– Det är inte enbart kommunerna som har utmaningar framöver, men de är en viktig del av det stora pussel som ska utgöra framtidens hållbara digitala samhälle, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia.

 

Kritiska delar i samhället

En anledning till detta är att stora delar av vårt dagliga liv kretsar kring sådant som kommunerna har ansvar för.

– Sådant som exempelvis elnät och avloppssystem är kritiska delar i samhället, och vi blir ytterst sårbara om de slutar fungera. Dessutom ökar betydelsen av en fungerande kollektivtrafik, och där går det nu att skapa nya lösningar för att kunna förstå och förutspå individernas behov, säger Magnus Leonhardt.

En helt annan anledning till att kommunerna behöver satsa på att bli ”smartare” är att endast en av fyra tycker att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar på digital service, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).2

– När man pratar om smarthet hamnar man ofta i en teknikdiskussion, men jag tycker att man istället ska sätta människorna i centrum. Utgångspunkten ska vara ”Hur skapar vi bra samhällstjänster.

 

Kommunen blir attraktiv

Han konstaterar att det även handlar om att göra kommunen attraktiv för både invånare och företag framöver.

– Därmed inte sagt att varje liten kommun måste ha ambitionen att ligga i ”smarthetens framkant”. Men det gäller att hänga med, annars kommer det snabbt att bildas klyftor i landet.

Fiberutbyggnaden runt om i Sverige är en del av detta och regeringen har satt som mål att 98 procent av landets hushåll ska vara anslutna till 1 Gbit/s år 2025. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) var 78 procent av de svenska hushållen anslutna med 100 Mbit/s under 2017.1

– Verksamheter och beslut behöver bli mer informationsdrivna, och då krävs en bra infrastruktur för att hantera informationsflödena. Det handlar om såväl säkerhet som tillgänglighet.

 

Energibolagen har en stark position

Redan idag har energibolagen fått axla ett stort ansvar. I många av Sveriges kommuner har ansvaret legat på det kommunala energibolaget för att bygga ut infrastrukturen och leverera på de utbyggnadsmål som kommun och stat satt upp, konstaterar PwC i sin rapport.

– Energibolagen får en stor betydelse även framöver. De har dels en stark position tack vare sin teknikkompetens, men även på grund av att de är lokalt förankrade. De kan alltså hantera dataflöden, samtidigt som det finns kopplingar till andra lokala bolag, säger Magnus Leonhardt.

Inte minst det senare är viktigt i sammanhanget, menar han, eftersom arbetet mot ett smartare samhälle måste bygga på samarbeten och partnerskap. I ett sådant ekosystem kan Telia spela en viktig roll som partner inom konnektivitet och Internet of Things (IoT).

– Vi måste alla släppa det monolitiska sättet att driva en verksamhet. Genom att istället samarbeta i ekosystem får vi en tydlig hävstångseffekt som gynnar utvecklingen.

 

Större roll för digitala tjänster

I PwC:s rapport visar det sig att energibolagen själva håller med: hela 80 procent av dem anser att energibolaget skulle kunna ta en större roll för att driva arbetet med att skapa värdeadderande digitala tjänster för kommunens medborgare.

Ungefär lika många tror att IoT kommer att vara viktigt eller mycket viktigt för bolagets verksamhet i framtiden. Något som är ytterst relevant i sammanhanget, eftersom SKL bedömer att den totala besparingspotentialen inom kommunal sektor från digitalisering och automatisering genom IoT-lösningar uppgår till 25–35 procent.1

Cirka hälften av respondenterna uppger dessutom att de räknar med att ha förflyttats uppåt på ”den digitala stegen” om fem år, så att de tar ett större ansvar i att driva digitaliseringsarbetet i kommunen. Det kan mycket väl vara en överlevnadsfråga för bolagen, eftersom deras traditionella roll som infrastrukturförvaltare blir mindre relevant i takt med att den digitala infrastrukturen blir färdigutbyggd.

Genom att förflytta sin kärnverksamhet från drift av infrastruktur till att vara möjliggörare i ett kommunalt ekosystem har energibolagen en möjlighet att öka sin relevans och säkra sin ekonomi, menar PwC.

 

Plattform med inbyggd öppenhet

Samtidigt är det viktigt att understryka betydelsen av samverkan, understryker Magnus Leonhardt, något som även PTS har lyft fram som en nödvändighet i sin uppföljning av regeringens bredbandsmål.1

– Det gäller då inte enbart inte inom kommunen, utan mellan landets olika kommuner. Det här är en nationell fråga, och det finns därför ett behov av att infrastrukturen vilar på en plattform som är gemensam för hela Sverige. Och den plattformen ska då ha en inbyggd öppenhet, så att den ger optimala förutsättningar för samarbeten.

 

Källor:

[1] Energibolagens roll i kommunernas digitalisering
[2] Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018

Fler artiklar och intervjuer

Anmäl dig till eventet på Stockholm Waterfront

Välkommen som deltagare på Stockholm Waterfront, 26 mars kl 12:00 – 17:00. Försäkra dig om din plats redan idag!

Anmäl dig till livestreamingen av eventet

Upplev Telia Connect2Business via livestreaming. På så sätt kan du uppleva eventet där det bäst passar dig. Anmäl dig idag!