Ekosystem i samarbeten för äldre

En av de stora globala utmaningarna är att kunna hantera den förändrade demografin, där befolkningen består av en allt större andel äldre. Digitala ekosystem kan vara lösningen.

Bas Zwartkruis, Tysklandschef på mobiltillverkaren ZTE, beskriver en av digitaliseringens effekter som att vi ”går från ego-system till eko-system”.

Delningsekonomin är en del av detta menar han. Det tydliggörs inte minst av att samarbeten i nätverk är den arbetsmetod som används av företag som är inriktade på snabb innovation.

– Samma utveckling måste ske inom vården för att vi ska kunna klara den situation som vi snart befinner oss i, där den åldrande befolkningen kräver mer vårdresurser än vad vi har i dagens läge, säger han.

Molnlösning och IoT

Det handlar inte enbart om att högre ålder medför en ökad risk för sjukdomar och olycksfall, utan även krav på att kunna fortsätta ha en god livssituation. Det innebär i praktiken att möjligheter till vård finns när det behövs, samtidigt som man ska kunna ha frihet och känna sig självständig.

– Utöver förväntningarna och kraven från de äldre måste vi också ta hänsyn till att deras anhöriga till exempel vill kunna ha koll på en gammal släkting som bor kvar hemma, utan att behöva åka dit hela tiden. Här ser Bas Zwartkruis att samarbeten över gränser är en viktig del av lösningen, där bland annat hälsocentraler, hemtjänst, larmcentral, rehabilitering och inte minst de anhöriga är delar av ett ekosystem som kretsar kring den äldre personens behov.

– För att kunna få ett sådant ekosystem att fungera effektivt krävs det väl utvecklade digitala lösningar, med molnlösningar och IoT-teknik i system med öppna standarder, säger han.

Shanghai på god väg

Den här typen av smarta hälso-ekosystem har etablerats i Shanghai, där tjänster i hemmet, på sjukhuset och i andra delar av samhället knyts samman. I Kina förväntas det snabbt bli betydligt många fler personer som är 60 år eller äldre: redan mellan åren 2009 och 2014 ökade antalet från 63,6 miljoner till 212 miljoner. År 2020 räknar man med att det har stigit till 371 miljoner.

– En del av lösningen på situationen är att göra det möjligt för fler äldre att bo kvar hemma, utan att det kräver resurser i form av uppsökande vård- eller omsorgsinsatser.

Grunden är sensorer i närmiljön

Enligt Bas Zwartkruis har de hittat en lösning för att få personer att bo mellan fem och tio år längre i sitt eget hem – samtidigt som de uppfyller kraven på bibehållen integritet och att personerna ska vara oberoende och känna sig säkra.

– Grunden för en fungerande lösning är att ha sensorer i närmiljön, så att det kan ske effektiva och säkra mätningar som inte känns påträngande för personen. Mätningarna kan då röra sådant som måltider, inomhusaktiviteter, toalettbesök, sömnkvalitet samt hjärt- och lungfunktion.

– Genom att koppla mätningarna till en molnlösning och en tjänst som har någon form av artificiell intelligens kan systemet snabbt ”lära sig” personens beteenden och hälsotillstånd, och därmed direkt kunna slå larm om det sker något avvikande.

Här kan du läsa mer om hur sensorer kan användas som en del i vård och hälsa>>

Fler artiklar och intervjuer