Telia Connect2Business 2019 | 26 mars 12:00 – 17:00

Upptäck eller återupplev

Telia Connect2Business 2019

Tack alla deltagare som gjorde Telia Connect2Business 2019 till en succé!

Mod, nyfikenhet och visioner är tre komponenter som driver utveckling och skapar värden och i år hade vi gott om alla tre. Tack för att du var med och bidrog till den succé det blev.

Något som verkligen inspirerade var alla samtal om ”Sustainable Business”. Att basera beslut på insikt och inte åsikt, är avgörande för konkurrenskraften och en hållbar utveckling över tid. Vi ser fram mot att fortsätta samtalen och medverka till nya möjligheter - för nyckeltalen, kunderna, medarbetarna och för vår omvärld.

Här kan du återuppleva – eller upptäcka för första gången. Se alla programdelar, läs om talarna och intressanta artiklar i ämnet samt ta del av Telias färskaste rapporter. Här finner du också kontaktuppgifter till Telias egna experter som du kunde möta i de olika delarna av utställningen.

Välkommen till mer inspiration!

Värdeskapande utbyten

Spännande samtal, nya kontakter och innovativa idéer - precis som det blir när visionära, kunniga och nyfikna människor möts. Vi ser nu fram mot fortsatta dialoger och fler värdeskapande utbyten.

Från teknikrevolution till affärsutveckling

Från hype till affärsvärde. Hur kan du attrahera och behålla framtidens medarbetare? Vad kännetecknar digitala ledare och hur de lyckas med sin digitala transformation?

Upptäck eller återupplev Telia Connect2Business 2019

Alla klipp från Telia Connect2Business 2019

Sammandrag av Telia Connect2Business 2019

Sammanfattning av TeliaConnect2Business 2019

5:08

Välkommen

Programledarna Jennica Andersson och Henrik Hammarström inleder och hälsar välkommen.

19:43

Hur du bygger en informationsdriven verksamhet och varför det är viktigt

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige, delar om Telias insikter kring hur man bygger en informationsdriven verksamhet och vad det innebär i praktiken - för nyckeltalen, kunderna, medarbetarna och för vår omvärld.

37:39

En hållbar utveckling av Svensk hälso- och sjukvård

Marie Andersson, sjuksköterska, Tobias Nilsson, chefsstrateg från Västra Götalandsregionen samt Lena Kjerrman, affärsutveckling Region Skåne, belyser ur olika perspektiv hur ny teknik och informationsdrivna arbetssätt används för att skapa en bättre vård – här och nu, men också för att möta framtida vårdutmaningar.

20:06

Trygg-Hansa: Digitalisering som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar

Digitalisering och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen och det finns stora hållbarhetsvinster. Det kan handla om smartare sätt att hantera skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering. 

45:58

LIVE SPECIAL från utställningen

Nedslag i utställningen. Hör om hur uppkoppling och ett digitalt samhällsbygge skapar långsiktig framtid för samhälle, verksamheter och företag.

11:00

Telia: Så bidrar vi till mer hållbara affärer

Anders Olsson, VD Telia Sverige, berättar om Telias roll i ett hållbart, innovativt ekosystem där vägen till hållbara affärer går genom partnerskap. Telia möjliggör nya lösningar på gamla utmaningar, som bidrar till modern hållbar utveckling och bra affärer.

18:23

Stockholm Exergi: Nya affärsmodeller för hållbar utveckling

Stockholm Exergi har med nya affärsmodeller effektiviserat energianvändningen, värden har skapats från data. Uppkopplade fastigheter och utveckling av nya energilösningar har skapat förutsättningar för den smarta staden.

17:01

Volvo CE: Så bygger vi den värld vi vill leva i

Volvo CE är ett av de första företagen i världen att testa 5G-teknik i industriell miljö. Bland annat med det mycket uppmärksammade forskningsprojektet Electric Site, som de tillsammans med Skanska tagit fram för att skapa världens första utsläppsfria stenbrott.

25:49

Digitalt innanförskap

Digitala välfärdstjänster är en del av lösningen på den utmaning en åldrande befolkning innebär. Samtidigt uppskattas de äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt.

35:30

Keynote: Sustainable Business

Teknologins inverkan på sociala och ekonomiska faktorer blir allt större. Ayesha Khanna, ADDO AI, inspirerar och sprider insikt kring hur vi kan använda teknikens kraft för att på ett hållbart sätt utveckla våra verksamheter, städer och samhällen.

5:06

Summering

Tillsammans med Jennica Andersson och Henrik Hammarström summerar vi dagen.